Làm giàu trên quê hương

Ngày 30/08/2018 00:00:00

Rời quân ngũ về quê xây dựng trang trại phát triển kinh tế

Với bản chất của người chiến sỹ bộ đội cụ Hồ anh Lê Xuân Chương thôn 2 xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang là bộ đội chuyên nghiệp của Quân Chủng Hải Quân Việt Nam sau khi rời quân ngũ về quê làm kinh tế.

Năm 2014 Anh Chương đang là bộ đội chuyên nghiệp với mức lương thu nhập ổn định từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng. Nhưng có một lần về phép anh chợt thấy bà con nông dân quê nhà sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp. Xuất thân trong một gia đình thuần nông anh luôn trăn trở suy nghĩ, làm thế nào để làm giầu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình với ý định phát triển kinh tế trang trại. Năm 2015 Huyện ủy Hoằng Hóa ban hành Chỉ thị số 06 về công tác dồn điền đổi thửa, anh quyết định rời quân ngũ để về quê thực hiện ước mơ làm trang trại. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nông dân đã tạo cho anh nhận thầu đất với diện tích 3ha, anh tập trung mọi nguồn vốn để xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp kết hợp trồng trọt với phương châm “đa canh, đa con” gồm bò, lợn, gia cầm, lúa, ngô, ớt chỉ thiên xuất khẩu, khoai tây đức v. v... Bước đầu chưa có kinh nghiệm về KHKT cộng với đầu năm 2016 giá cả đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp giảm mạnh và kéo dài, thời gian này anh rơi vào cảnh trắng tay.

Nhưng với ý chí và nghị lực của một người lính, kết hợp với sự động viên an ủi của gia đình, sự giúp đỡ của tổ chức Hội nông dân xã đã giới thiệu cho anh tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt và chăn nuôi, phối hợp với NHCS, NHNN& PTNT cho anh vay vốn khôi phục lại sản xuất.

Sau hơn một năm đến nay trang trại của anh đã duy trì được 20 bò sinh sản, 100 lợn thịt, mỗi lứa gia cầm gồm gà và vịt đạt 500 con, rau trái vụ 0,5ha, ớt chỉ thiên xuất khẩu 0,25ha, khoai tây Đức 0,5ha, lúa 1ha, ngô 0,5ha … .. Các sản phẩm xuất ra thị trường anh đều ký kết với các công ty để bao tiêu theo chuỗi giá trị sản phẩm. Tính tổng thu nhập của trang trại của gia đình anh năm qua là 300 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập bình quân từ 3 – 3,5 triệu đồng/người/tháng nâng cao thu nhập kinh tế hộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 

Một số hình ảnh phát triển kinh tế của gia đình

Làm ăn phát triển và ổn định anh luôn giúp đỡ các hội viên nông dân khác về vốn và kỹ thuật để làm kinh tế vươn lên thoát nghèo. Công tác xây dựng tổ chức Hội nông dân anh là hội viên luôn gương mẫu chấp hành tốt Điều lệ Hội, sinh hoạt Hội đều đặn và đóng Hội phí đầy đủ đồng thời vận động hội viên khác thực hiện mọi chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước đề ra. 

                                                             Lê Trọng Phẩm - CTHND 

Làm giàu trên quê hương

Đăng lúc: 30/08/2018 00:00:00 (GMT+7)

Rời quân ngũ về quê xây dựng trang trại phát triển kinh tế

Với bản chất của người chiến sỹ bộ đội cụ Hồ anh Lê Xuân Chương thôn 2 xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang là bộ đội chuyên nghiệp của Quân Chủng Hải Quân Việt Nam sau khi rời quân ngũ về quê làm kinh tế.

Năm 2014 Anh Chương đang là bộ đội chuyên nghiệp với mức lương thu nhập ổn định từ 3,5 - 4 triệu đồng/tháng. Nhưng có một lần về phép anh chợt thấy bà con nông dân quê nhà sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp. Xuất thân trong một gia đình thuần nông anh luôn trăn trở suy nghĩ, làm thế nào để làm giầu ngay trên chính mảnh đất quê hương mình với ý định phát triển kinh tế trang trại. Năm 2015 Huyện ủy Hoằng Hóa ban hành Chỉ thị số 06 về công tác dồn điền đổi thửa, anh quyết định rời quân ngũ để về quê thực hiện ước mơ làm trang trại. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nông dân đã tạo cho anh nhận thầu đất với diện tích 3ha, anh tập trung mọi nguồn vốn để xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp kết hợp trồng trọt với phương châm “đa canh, đa con” gồm bò, lợn, gia cầm, lúa, ngô, ớt chỉ thiên xuất khẩu, khoai tây đức v. v... Bước đầu chưa có kinh nghiệm về KHKT cộng với đầu năm 2016 giá cả đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp giảm mạnh và kéo dài, thời gian này anh rơi vào cảnh trắng tay.

Nhưng với ý chí và nghị lực của một người lính, kết hợp với sự động viên an ủi của gia đình, sự giúp đỡ của tổ chức Hội nông dân xã đã giới thiệu cho anh tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt và chăn nuôi, phối hợp với NHCS, NHNN& PTNT cho anh vay vốn khôi phục lại sản xuất.

Sau hơn một năm đến nay trang trại của anh đã duy trì được 20 bò sinh sản, 100 lợn thịt, mỗi lứa gia cầm gồm gà và vịt đạt 500 con, rau trái vụ 0,5ha, ớt chỉ thiên xuất khẩu 0,25ha, khoai tây Đức 0,5ha, lúa 1ha, ngô 0,5ha … .. Các sản phẩm xuất ra thị trường anh đều ký kết với các công ty để bao tiêu theo chuỗi giá trị sản phẩm. Tính tổng thu nhập của trang trại của gia đình anh năm qua là 300 triệu đồng và tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập bình quân từ 3 – 3,5 triệu đồng/người/tháng nâng cao thu nhập kinh tế hộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

 

Một số hình ảnh phát triển kinh tế của gia đình

Làm ăn phát triển và ổn định anh luôn giúp đỡ các hội viên nông dân khác về vốn và kỹ thuật để làm kinh tế vươn lên thoát nghèo. Công tác xây dựng tổ chức Hội nông dân anh là hội viên luôn gương mẫu chấp hành tốt Điều lệ Hội, sinh hoạt Hội đều đặn và đóng Hội phí đầy đủ đồng thời vận động hội viên khác thực hiện mọi chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước đề ra. 

                                                             Lê Trọng Phẩm - CTHND