Tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường

Ngày 23/10/2018 09:45:10

Tổng dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy, Chính quyền về chỉ đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị thôn tổ chức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông rãnh thoát nước, chăm sóc khuôn viên, đường hoa. Ngày 21/10/2018 Công đoàn cơ sở, BCH Hội nông dân, Hội CCB, hội phụ nữ, các trường Mầm non, tiểu học, THCS, trạm y tế và 8 đơn vị thôn tổ chức huy động cán bộ, hội viên, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường theo kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã. Qua triển khai nhìn chung các đơn vị thôn, các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt, còn một số thôn thực hiện chưa đảm bảo  theo yêu cầu đề ra. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đảm bảo bền vững tiêu chí về môi trường trong XDNTM, Đảng ủy, UBND xã  tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể, hội viên, nhân dân tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước để đảm bảo khu dân cư văn hóa thôn xanh sạch đẹp, đường làng thôn xóm thông thoáng đảm bảo VSMT, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. 

Tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 23/10/2018 09:45:10 (GMT+7)

Tổng dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy, Chính quyền về chỉ đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị thôn tổ chức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường, khơi thông rãnh thoát nước, chăm sóc khuôn viên, đường hoa. Ngày 21/10/2018 Công đoàn cơ sở, BCH Hội nông dân, Hội CCB, hội phụ nữ, các trường Mầm non, tiểu học, THCS, trạm y tế và 8 đơn vị thôn tổ chức huy động cán bộ, hội viên, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện tổng dọn vệ sinh môi trường theo kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã. Qua triển khai nhìn chung các đơn vị thôn, các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt, còn một số thôn thực hiện chưa đảm bảo  theo yêu cầu đề ra. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã đảm bảo bền vững tiêu chí về môi trường trong XDNTM, Đảng ủy, UBND xã  tiếp tục chỉ đạo các đoàn thể, hội viên, nhân dân tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, nạo vét, khơi thông rãnh thoát nước để đảm bảo khu dân cư văn hóa thôn xanh sạch đẹp, đường làng thôn xóm thông thoáng đảm bảo VSMT, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.